Lista wyników wyszukiwania jest wyświetlana według języków. 
Dokumentacja (3)
Opis Wersja Język
Broszura dot. kompetencji (CP)
1. Electromagnetic flowmeters
Over 2 million units installed
05/16 Angielski (BR)
2. Débitmètres électromagnétiques
Plus de 2 million d’utilisations
05/16 Francuski
3. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte

Über 2 Million Mal im Einsatz
05/16 Niemiecki