Výsledky hledání byly uvedeny pro všechny dostupné jazyky. 
Dokumentace (3)
Popis Verze Jazyk
Odborné publikace (CP)
1. Supply Chain Solutions
Solutions for the integration of inventory data and optimization of
business processes
01/15 Angličtina
2. Solutions pour la chaîne logistique
Solutions pour l’intégration des données de stocks et l’optimisation des
processus
commerciaux
01/15 Francouzština
3. Supply Chain Solutions
Soluzioni per l'integrazione dei dati di inventario e l'ottimizzazione
dei processi aziendali
11/13 Italština