Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass Q, Promass P, Promass S, Promass H, Cubemass C
 
Produktkod: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8A5B-, 8C5B-, 8A5C-, O8X5B-, O8Q5B-, O8O5B-, O8F5B-, O8E5B-
Region: Japan
Certifieringsorgan: CML
 

 
 
Språk: Japanese
Godkännande, Nr.: CML 17JPN2347X
Språk: Japanese
Produktfamilj: Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass Q, Promass P, Promass S, Promass H, Cubemass C
Produkt: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8A5B-, 8C5B-, 8A5C-, O8X5B-, O8Q5B-, O8O5B-, O8F5B-, O8E5B-
Verksamhetsområde: Flöde
Mätprincip: Coriolis Mass Flow Measurement
Godkännande, typ.: Ex utrustning
Certifieringsorgan: CML
Region: Japan

 
 
Ladda ner
 
Datastorlek: 1.12 MB
Filnamn: CML17JPN2347X_FES0297C-298A-301C_ZE000.pdf