Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
 
Produktkod: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region: Uzbekistan
Certifieringsorgan: UZS
Godkännande, Nr.: 02.6721
 

 
 
Språk: Russian
Godkännande, Nr.: 02.6721
Språk: Russian
Gilltig till: 24.05.2022
Produktfamilj: Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produkt: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Verksamhetsområde: Flöde
Mätprincip: Coriolis Mass Flow Measurement
Godkännande, typ.: Metrologi (mätningslära)
Certifieringsorgan: UZS
Region: Uzbekistan

 
 
Ladda ner
 
Datastorlek: 580.72 KB
Filnamn: 02.6721_Promass_ZE000.pdf