Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass Q, Promass P, Promass I, Promass S, Promass H, Cubemass C
 
Produktkod: 8F5B-, 8Q5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8A5B-, 8C5B-
Region: South Korea
Certifieringsorgan: KTL
Kategori: zone 1, zone 21
Skydd: Ex ia, Ex tb, Ex d [ia]
 

 
 
Språk: Korean
Godkännande, Nr.: 17-KA4BO-0108X
Språk: Korean
Produktfamilj: Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass Q, Promass P, Promass I, Promass S, Promass H, Cubemass C
Produkt: 8F5B-, 8Q5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8A5B-, 8C5B-
Verksamhetsområde: Flöde
Mätprincip: Coriolis Mass Flow Measurement
Godkännande, typ.: Ex utrustning
Certifieringsorgan: KTL
Region: South Korea
Kategori: zone 1, zone 21
Skydd: Ex ia, Ex tb, Ex d [ia]

 
 
Ladda ner
 
Datastorlek: 625.36 KB
Filnamn: KC 17-KA4BO-0108X_Ps500_ZE000.pdf