Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X
 
Produktkod: O8X5B-, O8Q5B-, O8O5B-, O8F5B-, O8E5B-, 8X5B-, 8S5B-, 8Q5B-, 8P5B-, 8O5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8F5B-, 8E5B-, 8C5B-, 8A5B-, 8A5C-
Region: China
Certifieringsorgan: NEPSI
Kategori: zone 2
 

 
 
Språk: Chinese
Godkännande, Nr.: GYJ17.1040X
Språk: Chinese
Gilltig till: 16.02.2022
Produktfamilj: Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X
Produkt: O8X5B-, O8Q5B-, O8O5B-, O8F5B-, O8E5B-, 8X5B-, 8S5B-, 8Q5B-, 8P5B-, 8O5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8F5B-, 8E5B-, 8C5B-, 8A5B-, 8A5C-
Verksamhetsområde: Flöde
Mätprincip: Coriolis Mass Flow Measurement
Godkännande, typ.: Ex utrustning
Certifieringsorgan: NEPSI
Region: China
Kategori: zone 2

 
 
Ladda ner