Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact
 
Produktkod: TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST434-, TM412-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM401-, TM402-, TM411-, TST40N-, TST41N-
Deklarationsnummer: EC_00136_01.16
 

 
 
Språk: German, English
Godkännande, Nr.: EC_00136_01.16
Språk: German, English
Produktfamilj: Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact
Produkt: TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST434-, TM412-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM401-, TM402-, TM411-, TST40N-, TST41N-
Verksamhetsområde: Temperatur
Mätprincip: Thermocouples, RTD Thermometers
Godkännande, typ.: EU Declaration

 
 
Ladda ner