Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80
 
Produktkod: 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q1B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, O8X5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A5B-, 8A3B-, 8A1B-
Region: Russia (TR CU)
Certifieringsorgan: EAC
Godkännande, Nr.: TC № RU D-CH.MU62.B.02411
 

 
 
Språk: Russian
Godkännande, Nr.: TC № RU D-CH.MU62.B.02411
Språk: Russian
Gilltig till: 08.09.2020
Produktfamilj: Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80
Produkt: 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q1B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, O8X5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A5B-, 8A3B-, 8A1B-
Verksamhetsområde: Flöde
Mätprincip: Coriolis Mass Flow Measurement
Godkännande, typ.: Diverse
Certifieringsorgan: EAC
Region: Russia (TR CU)

 
 
Ladda ner
 
Datastorlek: 249.88 KB
Filnamn: TC № RU D-CH.MU62.B.02411.pdf