Liquicap M
 
Produktkod: FMI51-, FMI52-
Region: Japan
Certifieringsorgan: TIIS
Kategori: zone 1
Skydd: Ex ia IIC T3
 

 
 
Språk: Japanese
Godkännande, Nr.: TC17979
Språk: Japanese
Gilltig till: 02.08.2021
Produktfamilj: Liquicap M
Produkt: FMI51-, FMI52-
Verksamhetsområde: Nivå
Mätprincip: Capacitive Level Measurement
Godkännande, typ.: Ex utrustning
Certifieringsorgan: TIIS
Region: Japan
Kategori: zone 1
Skydd: Ex ia IIC T3

 
 
Ladda ner
 
Datastorlek: 483.91 KB
Filnamn: TC17979_210802.pdf