Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
 
Код продукта: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Номер сертификата: TC RU D-CH.MU62.B.02333
 

 
 
Язык: Русский
Номер сертификата: TC RU D-CH.MU62.B.02333
Язык: Русский
Действительно до: 18.08.2020
Семейство продуктов: Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
Продукт: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Направление деятельности: Расход
Принцип измерения: Coriolis Mass Flow Measurement
Тип сертификата: Разное
Сертификационное агентство: EAC
Регион/Страна: Russia (TR CU)

 
 
Загрузить
 
Размер данных: 131.21 KB
Имя файла: TC RU D-CH.MU62.B.02333.pdf