DTM Single, LiquilineOxygen_CM42_HART_FW2_01_zz_Dev_Rev_1, 15.03.2019 (Analysis, Liquiline M, 0x11A
 
HART,
DeviceCare Version: 1.05.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.02.00
FieldCare Version: 2.13.00
 
Pobierz
 
Język: językowo neutralny
Wersja: 1.4.188.39
Rozmiar danych: 255.61 MB
File Type: Device Driver
Nazwa pliku: EH_Liquiline_Oxygen_CM_42_HART_FW_2_01_zz_Dev_Rev_1.zip
 
 
 
 

 
 
Język: językowo neutralny
Wersja: 1.4.188.39
Rozmiar danych: 402.99 KB
File Type: Release Note
Nazwa pliku: Release_notes_DTM_library.pdf
 
 
 
 

 
 
Język: językowo neutralny
Wersja: 1.4.188.39
Rozmiar danych: 342.63 KB
File Type: Release Note
Nazwa pliku: Freigabehinweise_DTM_library.pdf