DTM Single, ProsonicFlow_93_V1_06_0x, 15.03.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
 
HART,
DeviceCare Version: 1.05.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.02.00
FieldCare Version: 2.13.00
 
Pobierz
 
Język: językowo neutralny
Wersja: 1.4.188.39
Rozmiar danych: 254.21 MB
File Type: Device Driver
Nazwa pliku: EH_Prosonic_Flow_93_V1_06_0x.zip
 
 
 
 

 
 
Język: językowo neutralny
Wersja: 1.4.188.39
Rozmiar danych: 342.63 KB
File Type: Release Note
Nazwa pliku: Freigabehinweise_DTM_library.pdf
 
 
 
 

 
 
Język: językowo neutralny
Wersja: 1.4.188.39
Rozmiar danych: 402.99 KB
File Type: Release Note
Nazwa pliku: Release_notes_DTM_library.pdf