Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact
 
Kod przyrządu: TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST434-, TM412-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM401-, TM402-, TM411-, TST40N-, TST41N-
Numer deklaracji: EC_00136_01.16
 

 
 
Język: Niemiecki, Angielski (BR)
Numer dopuszczenia: EC_00136_01.16
Język: Niemiecki, Angielski (BR)
Rodzina produktów: Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact
Produkt: TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST434-, TM412-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM401-, TM402-, TM411-, TST40N-, TST41N-
Obszar aktywności: Temperatura
Zasada pomiaru: Thermocouples, RTD Thermometers
Typ dopuszczenia: EU Declaration

 
 
Pobierz