Instrukcja obs³ugi: Zasilacz z separacj¹ galwaniczn¹ Preline RN221N
 
Zasilacz z separacj¹ galwaniczn¹ dla dwuprzewodowych przetworników pomiarowych (bariera aktywna). Do monta¿u na szynie.
Dwukierunkowa transmisja HART. Równie¿ wykonanie Ex.
 
Wybierz wersję i język
 
  PL EN
22.11.2000
 
 
Pobierz
 
 
Język: Polski
Rozmiar danych: 346.94 KB
Nazwa pliku: Ba102Rpl.pdf