Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
 
Kod przyrządu: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region: Germany
Jednostka certyfikująca: Hy
 

 
 
Język: Niemiecki
Numer dopuszczenia: HY-W-243084-14-SI
Język: Niemiecki
Ważny do: 21.03.2021
Rodzina produktów: Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produkt: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Obszar aktywności: Przepływ
Zasada pomiaru: Electro-magnetic Flow Measurement
Typ dopuszczenia: Dopuszczenia higieniczne
Jednostka certyfikująca: Hy
Region: Germany

 
 
Pobierz
 
Rozmiar danych: 159.93 KB
Nazwa pliku: PU-DOW_W270_W-243084-14-SI_Pg5x_ZE001.pdf