Turbimax W CUS65
Karta katalogowa i instrukcja obsługi
 
Sondy optyczne CUS65 do pomiaru mętnosci i stę
żenia zawiesiny, głównie w gospodarce wodno-ściekowej i osadowej. Metoda optyczna 4 strumieniowa,
pomiar absorpcji lub rozproszenia i odbicia modulowanej wi&
#261;zki w podczerwieni. Idealne rozwiązanie dla procesów napowietrzania w oczyszczalniach scieków.
 
Wybierz wersję i język
 
  PL EN
01.01.2008
01.07.2003
 
 
Pobierz
 
 
Język: Polski
Rozmiar danych: 526.71 KB
Nazwa pliku: Ti370cpl.pdf