Promag H, Promag P, Promag W
 
Produkt kode: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Region: Europe (ATEX)
Godkjenningsinstitusjon: SIRA
Kategori: II 2 D, II 2 G, II 2 (1) G, II 2 (1) D
Beskyttelse: Ex tb, Ex db eb
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: SIRA16ATEX2219X
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Promag H, Promag P, Promag W
Produkt: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Aktivitetsområder: Flow
Måleprinsipp: Electro-magnetic Flow Measurement
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: SIRA
Region: Europe (ATEX)
Kategori: II 2 D, II 2 G, II 2 (1) G, II 2 (1) D
Beskyttelse: Ex tb, Ex db eb

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 15 MB
Filnavn: Sira16ATEX2219X_Flowmeter300-500_ZE004.pdf