Sakura
 
Produkt kode: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region: USA
Godkjenningsinstitusjon: FM
Kategori: I/1/C,D,E,F,G/T5, I/zone 0
Beskyttelse: AIS, IS, XP/AIS, AEx [ia] IIB Txxx°C, AEx d [ia] IIB T4 Ga/Gb, AEx ia IIB T5 Ga
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: FM 3049525
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Sakura
Produkt: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Aktivitetsområder: Tank Gauging
Måleprinsipp: Inventory Gauging SAKURA
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: FM
Region: USA
Kategori: I/1/C,D,E,F,G/T5, I/zone 0
Beskyttelse: AIS, IS, XP/AIS, AEx [ia] IIB Txxx°C, AEx d [ia] IIB T4 Ga/Gb, AEx ia IIB T5 Ga

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 86.29 KB
Filnavn: 3049525 COC -1.pdf