Promass A, Promass F, Promass E, Promass I, Promass P, Promass O, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
 
Produkt kode: 8P1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8S1B-, 8A1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8S1C-
Region: International
Godkjenningsinstitusjon: ODVA
Software Version: MAJOR REV. 03, MINOR REV. 01
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: 11026.03
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Promass A, Promass F, Promass E, Promass I, Promass P, Promass O, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
Produkt: 8P1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8S1B-, 8A1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8S1C-
Aktivitetsområder: Flow
Måleprinsipp: Coriolis Mass Flow Measurement
Godkjenningstype: Fieldbus conformance
Godkjenningsinstitusjon: ODVA
Region: International

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 43.94 KB
Filnavn: ODVA_11026-3_Ps8y1_ZE002.pdf