Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass S, Promass P, Promass H, Cubemass C, Promass G
 
Produkt kode: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8C1B-, O8A1B-, O8E1B-
Region: International (IECEx)
Godkjenningsinstitusjon: DEKRA
Beskyttelse: Ex ia, Ex tb
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: IECEXDEK12.0041
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass S, Promass P, Promass H, Cubemass C, Promass G
Produkt: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8C1B-, O8A1B-, O8E1B-
Aktivitetsområder: Flow
Måleprinsipp: Coriolis Mass Flow Measurement
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: DEKRA
Region: International (IECEx)
Beskyttelse: Ex ia, Ex tb

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 806.66 KB
Filnavn: IECExDEK12.0041_Ps8y1_ZE004.pdf