Fieldgate
 
Produkt kode: FXA520-
Region: USA
Godkjenningsinstitusjon: CSA
Kategori: I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/
Beskyttelse: AIS
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: LR53988-1400809060
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Fieldgate
Produkt: FXA520-
Aktivitetsområder: Systemprodukter
Måleprinsipp: Communication, Hardware and Software
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: CSA
Region: USA
Kategori: I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/
Beskyttelse: AIS

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 608.1 KB
Filnavn: CSA1400809_ Ed1.pdf