Waterpilot
 
Produkt kode: FMX167-
Region: Europe
Godkjenningsinstitusjon: Endress+Hauser
Kategori: II 3 G
Beskyttelse: Ex nA IIC T6 Gc
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: EG01002X
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Waterpilot
Produkt: FMX167-
Aktivitetsområder: Nivå
Måleprinsipp: Hydrostatic Level Measurement
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: Endress+Hauser
Region: Europe
Kategori: II 3 G
Beskyttelse: Ex nA IIC T6 Gc

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 921.17 KB
Filnavn: EG-01002h.pdf