Dosimag OEM, Promag 53, Promag H, Promag P, Promag W
 
Produkt kode: 5W5B-, 5W3B-, 5P5B-, 5P3B-, 5P1B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H1B-, 5BH-, 53W-, 53P-, 53H-
Region: USA
Godkjenningsinstitusjon: NTEP
Godkjenningsnummer: NTEP 06-019
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: NTEP 06-019
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Dosimag OEM, Promag 53, Promag H, Promag P, Promag W
Produkt: 5W5B-, 5W3B-, 5P5B-, 5P3B-, 5P1B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H1B-, 5BH-, 53W-, 53P-, 53H-
Aktivitetsområder: Flow
Måleprinsipp: Electro-magnetic Flow Measurement
Godkjenningstype: Metrology
Godkjenningsinstitusjon: NTEP
Region: USA

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 430.46 KB
Filnavn: NTEP06-019-A3.pdf