Field transmitter
 
Produkt kode: TMT165-
Region: Europe (ATEX)
Godkjenningsinstitusjon: NEMKO
Kategori: II2G
Beskyttelse: EEx d IIC T6
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: NEMKO00ATEX369X
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Field transmitter
Produkt: TMT165-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: Transmitter
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: NEMKO
Region: Europe (ATEX)
Kategori: II2G
Beskyttelse: EEx d IIC T6

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 781.92 KB
Filnavn: Nemko00ATEX369Xen.pdf