Field transmitter
 
Produkt kode: TMT165-
Region: USA
Godkjenningsinstitusjon: FM
Kategori: I,II,III/1,2/ABCDEFG
Beskyttelse: XP, NI, IS, DIP
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: FM3009468
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Field transmitter
Produkt: TMT165-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: Transmitter
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: FM
Region: USA
Kategori: I,II,III/1,2/ABCDEFG
Beskyttelse: XP, NI, IS, DIP

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 655.96 KB
Filnavn: FM3009468.pdf