Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
 
Produkt kode: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-
Region: Europe (ATEX)
Godkjenningsinstitusjon: TÜV
Kategori: II 1/2 G, II 1 G
Beskyttelse: Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6 Ga/Gb
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: TÜV02ATEX1951X
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Produkt: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-
Aktivitetsområder: Nivå
Måleprinsipp: Capacitive Level Measurement, Conductivity Level Measurement
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: TÜV
Region: Europe (ATEX)
Kategori: II 1/2 G, II 1 G
Beskyttelse: Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6 Ga/Gb

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 2.46 MB
Filnavn: TUV 02 ATEX 1951X.pdf