Promass F, Promass E, Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
 
Productcode: 8F5B-, 8E5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8F1B-, 8E1B-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 8E2C-, 80F-, 80E-, 8RE-, 8PE-, 8E-, 8CE-, 8BE-, 84F-, 40E-
verklaring Number: HE_01000_01.18
Specificatie van de fabrikant: Food hygiene
 

 
 
Taal: Duits, Engels
Keurnummer: HE_01000_01.18
Taal: Duits, Engels
Geldig tot: 24.05.2021
Productfamilie: Promass F, Promass E, Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Product: 8F5B-, 8E5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8F1B-, 8E1B-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 8E2C-, 80F-, 80E-, 8RE-, 8PE-, 8E-, 8CE-, 8BE-, 84F-, 40E-
Activiteitengebied: Flow
Meetprincipes: Coriolis Mass Flow Measurement

 
 
Download
 
Gegevensgrootte: 1016.29 KB
File naam: HE_01000_01.18.pdf