Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
 
製品コード: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
地域: Russia (TR CU)
認証機関: EAC
認証番号: TC RU D-CH.MU62.B.02333
 

 
 
言語: Russian
認証番号: TC RU D-CH.MU62.B.02333
言語: Russian
有効期限: 18.08.2020
プロダクトファミリー: Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
製品: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
活動領域: タンクゲージ
測定原理: Electro-magnetic Flow Measurement
認証型式: その他の機器
認証機関: EAC
地域: Russia (TR CU)

 
 
ダウンロード
 
データサイズ: 131.21 KB
ファイル名: TC RU D-CH.MU62.B.02333.pdf