Prowirl 72, Prowirl 73
 
製品コード: 72F-, 72W-, 73F-, 73W-
地域: Canada
認証機関: CSA
カテゴリー: II/1/E,F,G, I,II,III/1,2/A,B,C,D
 

 
 
言語: English
認証番号: CSA1355901
言語: English
プロダクトファミリー: Prowirl 72, Prowirl 73
製品: 72F-, 72W-, 73F-, 73W-
活動領域: タンクゲージ
測定原理: Vortex Flow Measurement
認証型式: 防爆機器
認証機関: CSA
地域: Canada
カテゴリー: II/1/E,F,G, I,II,III/1,2/A,B,C,D

 
 
ダウンロード
 
データサイズ: 722.42 KB
ファイル名: CSA1355901_Pw7x_ZE006_FES0067F.pdf