Technologia pomiarów w procesie- ŚPF/01/2012
 
Od czasu wprowadzenia przez FDA w 2002 inicjatywy PAT (Process
Analytical Technology) firmy farmaceutyczne jak i dostawcy urządzeń
pomiarowych podjęli wiele wspólnych działań dotyczących pomiarów
krytycznych dla procesu.
 
言語およびバージョンを選択
 
  JA EN
 
 
ダウンロード
 
 
言語: Polish
データサイズ: 880.93 KB
ファイル名: 1-2012.pdf