CleanFit, CleanFit H, CleanFit P, FlowFit W
 
Codice del prodotto: CUA451-, CPA875-, CPA871-, CPA475-, CPA474-, CPA473-, CPA472D-, CPA472-, CPA471-, CPA450-, COA451-, CCA250-
Regione: Russia (TR CU)
Ente approvante: EAC
Numero di approvazione: TC № RU D-DE.AL32.B.02544
 

 
 
Lingua: Russo
Numero di approvazione: TC № RU D-DE.AL32.B.02544
Lingua: Russo
Valido per: 26.03.2020
Famiglia di prodotti: CleanFit, CleanFit H, CleanFit P, FlowFit W
Prodotto: CUA451-, CPA875-, CPA871-, CPA475-, CPA474-, CPA473-, CPA472D-, CPA472-, CPA471-, CPA450-, COA451-, CCA250-
Settore di attività: Analisi chimica dei liquidi
Principio di misura: pH/redox measurement, Oxygen Measurement, Turbidity Measurement, Chlorine Measurement
Tipo di approvazione: Miscellanea
Ente approvante: EAC
Regione: Russia (TR CU)

 
 
Download
 
Dimensione dei dati: 93.05 KB
Nome del file: TC № RU D-DE.AL32.B.02544.pdf