Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Cubemass C
 
Product Code: 8A3B-, 8A3C-, 8C3B-, 8E3B-, 8F3B-, 8H3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8Q3B-, 8S3B-, 8X3B-
Region/Country: International (IECEx)
Approval Agency: IECEx
Protection: Ex tb, Ex db eb, Ex db
 

 
 
Language: English
Approval Number: IECEXCSA16.0034X
Language: English
Product Family: Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Cubemass C
Product: 8A3B-, 8A3C-, 8C3B-, 8E3B-, 8F3B-, 8H3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8Q3B-, 8S3B-, 8X3B-
Field of Activity: Flow
Measuring Principle: Coriolis Mass Flow Measurement
Approval Type: Ex Equipment
Approval Agency: IECEx
Region/Country: International (IECEx)
Protection: Ex tb, Ex db eb, Ex db

 
 
Download
 
Data size: 4.89 MB
File name: IECExCSA16.0034X_Flowmeter300-500_ZE004.pdf