Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
 
Produktwurzel: 7C2B-, 7D2B-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, O7C2B-, O7D2B-, O7F2B-, O7O2B-, O7R2B-, 7D2C-, 7F2C-, 7O2C-, 7R2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, XP/IS
 

 
 
Sprache: Englisch
Zulassungsnummer: CSA2541184
Sprache: Englisch
Produktfamilie: Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produkt: 7C2B-, 7D2B-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, O7C2B-, O7D2B-, O7F2B-, O7O2B-, O7R2B-, 7D2C-, 7F2C-, 7O2C-, 7R2C-
Tätigkeitsbereich: Durchfluss
Messprinzip: Wirbelzähler Durchflussmessung
Zulassungstyp: Ex Ausrüstung
Zulassungsstelle: CSA
Region/Land: Kanada, USA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, XP/IS

 
 
Download
 
Dateigröße: 842.61 KB
Dateiname: CSA2541184_ProTof_FES204E_228D_ZE005.pdf