Product Family: Commubox
 
Produktwurzel: FXA195-
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I,II,III//A,B,C,D,F,G/
Zündschutzart: AIS
 

 
 
Zulassungsnummer: CSA_1701796
Produktfamilie: Commubox
Produkt: FXA195-
Tätigkeitsbereich: System Produkte
Messprinzip: Kommunikation, Hard- u. Software
Zulassungstyp: Ex Ausrüstung
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I,II,III//A,B,C,D,F,G/
Zündschutzart: AIS

 
 
Download
 
Dateigröße: 68.99 KB
Dateiname: CSA_1701796.pdf