Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
 
Produktkod: TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Region: China
Certifieringsorgan: ACMA
Godkännande, Nr.: MD-17033A/09/EN
 

 
 
Språk: English
Godkännande, Nr.: MD-17033A/09/EN
Språk: English
Produktfamilj: Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Produkt: TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Verksamhetsområde: Temperatur
Mätprincip: Thermocouples, RTD Thermometers
Godkännande, typ.: Diverse
Certifieringsorgan: ACMA
Region: China

 
 
Ladda ner
 
Datastorlek: 298.93 KB
Filnamn: MD-17033_09_en.pdf