ACCESSORIES: RTD INSERT, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
 
Produktkod: TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR100-, TR88-
Region: South Korea
Certifieringsorgan: KOSHA
Skydd: Ex ia IIC T6...T1
 

 
 
Språk: Korean
Godkännande, Nr.: 12-AV4BO-0192
Språk: Korean
Produktfamilj: ACCESSORIES: RTD INSERT, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
Produkt: TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR100-, TR88-
Verksamhetsområde: Temperatur
Mätprincip: RTD Thermometers
Godkännande, typ.: Ex utrustning
Certifieringsorgan: KOSHA
Region: South Korea
Skydd: Ex ia IIC T6...T1

 
 
Ladda ner
 
Datastorlek: 306.41 KB
Filnamn: KC_12-AV4BO-0192.pdf