Koszty odwadniania osadu obniżone o 15% dzięki zastosowaniu
układu dozowania redukującego zużycie flokulanta
 
Odwadnianie osadu to proces mający na celu zmniejszenie jego objętości
poprzez usunięcie jak największej ilości wody. Najczęściej jest to
realizowane w sposób mechaniczny, a w celu ułatwienia odpływu
wody, osad poddawany jest tzw. kondycjonowaniu. Polega ono na
zmianie struktury i właściwości osadu, doprowadzających do osłabienia
sił wiążących wodę z powierzchnią cząstek stałych.
 
Selecione a versão e língua
 
  PT EN
 
 
Baixar
 
 
Idioma: Polonês
Tamanho dos dados: 1.2 MB
Nome do arquivo: CS001DPL_Promass_83I.pdf