Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
 
Kod przyrządu: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region: Uzbekistan
Jednostka certyfikująca: UZS
Numer dopuszczenia: 02.6721
 

 
 
Język: Rosyjski
Numer dopuszczenia: 02.6721
Język: Rosyjski
Ważny do: 24.05.2022
Rodzina produktów: Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produkt: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Obszar aktywności: Przepływ
Zasada pomiaru: Coriolis Mass Flow Measurement
Typ dopuszczenia: Metrologia
Jednostka certyfikująca: UZS
Region: Uzbekistan

 
 
Pobierz
 
Rozmiar danych: 580.72 KB
Nazwa pliku: 02.6721_Promass_ZE000.pdf