Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
 
Kod przyrządu: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
Region: India
Jednostka certyfikująca: CC(O)E
Kategoria: zone 1
 

 
 
Język: Angielski (BR)
Numer dopuszczenia: P427786/1
Język: Angielski (BR)
Ważny do: 31.12.2023
Rodzina produktów: Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produkt: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
Obszar aktywności: Przepływ
Zasada pomiaru: Coriolis Mass Flow Measurement
Typ dopuszczenia: Certyfikaty Ex
Jednostka certyfikująca: CC(O)E
Region: India
Kategoria: zone 1

 
 
Pobierz
 
Rozmiar danych: 75.68 KB
Nazwa pliku: CCOE_P427786-1_Pmass_ZE000.pdf