Karta katalogowa: Przetwornik ró¿nicy ci#nieñ Deltabar S PMD230/235, FMD230/630/633
 
Inteligentny przetwornik ró¿nicy ci#nieñ z odpornym na przeci¹¿enia, ceramicznym lub piezorezystancyjnym elementem pomiarowym i
funkcjami monitoruj¹cymi. Protoko³y komunikacji: HART, PROFIBUS-PA, Foundation-Fieldbus.
 
Wybierz wersję i język
 
  PL EN
30.09.2005
01.04.2000
 
 
Pobierz
 
 
Język: Polski
Rozmiar danych: 1.99 MB
Nazwa pliku: Ti256Ppl.pdf