DIN Rail Transmitter, head transmitters
 
Produkt kode: TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-
Region: Canada, USA
Godkjenningsinstitusjon: CSA
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: CSA 70190447
Språk: Engelsk
Produktfamilie: DIN Rail Transmitter, head transmitters
Produkt: TMT71-, TMT72-, TMT82-, TMT84-, TMT85-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: Transmitter
Godkjenningstype: Ordinary locations, product safety
Godkjenningsinstitusjon: CSA
Region: Canada, USA

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 805.8 KB
Filnavn: CSA70190447_70190447_Ed.2 .pdf