Process RTD General purpose, Process TC General purpose, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD Direct contact, Process TC Heavy duty, Process TC direct in contact, ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS
 
Produkt kode: TC10-, TC12-, TC13-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TM411-, TM412-, TR10-, TR45-, TR47-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TST310-, TC15-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TSC310-, TPR100-, TPC100-, TS111-
erklæring nummer: EC_00177_01.16
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: EC_00177_01.16
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Process RTD General purpose, Process TC General purpose, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD Direct contact, Process TC Heavy duty, Process TC direct in contact, ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS
Produkt: TC10-, TC12-, TC13-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TM411-, TM412-, TR10-, TR45-, TR47-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TST310-, TC15-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TSC310-, TPR100-, TPC100-, TS111-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: Thermocouples, RTD Thermometers
Godkjenningstype: EU Declaration

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 1.3 MB
Filnavn: EC_00177_01.16.pdf