Liquipoint
 
Produkt kode: FTW23-
Region: Canada, USA
Godkjenningsinstitusjon: CSA
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: 70034880
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Liquipoint
Produkt: FTW23-
Aktivitetsområder: Nivå
Måleprinsipp: Capacitive Level Measurement
Godkjenningstype: Ordinary locations, product safety
Godkjenningsinstitusjon: CSA
Region: Canada, USA

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 51.29 KB
Filnavn: CofC_70168114.pdf