Promag 50, Promag 53, Promag 51
 
Produkt kode: 53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 53L-, 50L-, 53E-, 51W-, 51P-, 50E-, 51L-, 51H-, 51E-
Region: USA
Godkjenningsinstitusjon: FM
Beskyttelse: XP/IS/DIP
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: FM3002554
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Promag 50, Promag 53, Promag 51
Produkt: 53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 53L-, 50L-, 53E-, 51W-, 51P-, 50E-, 51L-, 51H-, 51E-
Aktivitetsområder: Flow
Måleprinsipp: Electro-magnetic Flow Measurement
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: FM
Region: USA
Beskyttelse: XP/IS/DIP

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 4.23 MB
Filnavn: FM3002554_Pg5x_ZE026_FES0023H.pdf