Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
 
Produkt kode: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region: Canada, USA
Godkjenningsinstitusjon: CSA
Kategori: I/2/A,B,C,D
Beskyttelse: NI
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: CSA1111289
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produkt: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Aktivitetsområder: Flow
Måleprinsipp: Electro-magnetic Flow Measurement
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: CSA
Region: Canada, USA
Kategori: I/2/A,B,C,D
Beskyttelse: NI

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 401.35 KB
Filnavn: CSA1111289_Pg5x_FES0042K_ZE022.pdf