head transmitters
 
Produkt kode: TMT82-, TMT84-, TMT85-
Region: USA
Godkjenningsinstitusjon: FM
Kategori: I/1,2/A,B,C,D/T6...T4, I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/T6...T4
Beskyttelse: IS/NI, XP/NI/DIP, AEx d IIC T6...T4 Gb, AEx ia IIC T6...T4 Ga
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: FM3040401
Språk: Engelsk
Produktfamilie: head transmitters
Produkt: TMT82-, TMT84-, TMT85-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: Transmitter
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: FM
Region: USA
Kategori: I/1,2/A,B,C,D/T6...T4, I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/T6...T4
Beskyttelse: IS/NI, XP/NI/DIP, AEx d IIC T6...T4 Gb, AEx ia IIC T6...T4 Ga

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 508.11 KB
Filnavn: FM17US0306X_Supp 09.pdf