head transmitters, ACCESSORIES
 
Produkt kode: TMT82-, TID10-, TMT84-, TMT85-
Region: Europe (ATEX)
Godkjenningsinstitusjon: PTB
Kategori: II 2 G
Beskyttelse: Ex ia IIC T6...T4
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: PTB08ATEX2007
Språk: Engelsk
Produktfamilie: head transmitters, ACCESSORIES
Produkt: TMT82-, TID10-, TMT84-, TMT85-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: Transmitter, General Temperature Accessories
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: PTB
Region: Europe (ATEX)
Kategori: II 2 G
Beskyttelse: Ex ia IIC T6...T4

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 4.52 MB
Filnavn: PTB 08 A TEX 2007_Iss.1.pdf