head transmitters
 
Produkt kode: TMT84-, TMT85-
Region: Europe (ATEX)
Godkjenningsinstitusjon: PTB
Kategori: II 1 G
Beskyttelse: Ex ia IIC T6...T4
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: PTB07ATEX2056
Språk: Engelsk
Produktfamilie: head transmitters
Produkt: TMT84-, TMT85-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: Transmitter
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: PTB
Region: Europe (ATEX)
Kategori: II 1 G
Beskyttelse: Ex ia IIC T6...T4

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 3.78 MB
Filnavn: PTB 07 ATEX 2056 X_Iss.2.pdf