Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
 
Produkt kode: TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-
Region: Europe (ATEX)
Godkjenningsinstitusjon: CESI
Kategori: II1/2GD, II2GD, II2G
Beskyttelse: Ex d IIC T6, Ex tD A21
 

 
 
Språk: Engelsk
Godkjenningsnummer: CESI05ATEX038
Språk: Engelsk
Produktfamilie: Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty
Produkt: TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-
Aktivitetsområder: Temperatur
Måleprinsipp: RTD Thermometers
Godkjenningstype: Ex Equipment
Godkjenningsinstitusjon: CESI
Region: Europe (ATEX)
Kategori: II1/2GD, II2GD, II2G
Beskyttelse: Ex d IIC T6, Ex tD A21

 
 
Last ned
 
Datastørrelse: 5.1 MB
Filnavn: CESI05ATEX038.pdf