Promass 83, Promass F, Promass Q, Promass I, Promass 84
 
製品コード: 8Q5B-, 8F5B-, 8I5B-, 8Q3B-, 8F3B-, 8I3B-, 8F1B-, 8I1B-, 83F-, 83M-, 84F-, 8Q1B-, 84M-
地域: USA
認証機関: NTEP
認証番号: NTEP 01-059A10
 

 
 
言語: English
認証番号: NTEP 01-059A10
言語: English
プロダクトファミリー: Promass 83, Promass F, Promass Q, Promass I, Promass 84
製品: 8Q5B-, 8F5B-, 8I5B-, 8Q3B-, 8F3B-, 8I3B-, 8F1B-, 8I1B-, 83F-, 83M-, 84F-, 8Q1B-, 84M-
製品カテゴリー: 流量計
測定原理: Coriolis Mass Flow Measurement
認証型式: 度量衡
認証機関: NTEP
地域: USA

 
 
ダウンロード
 
データサイズ: 374.33 KB
ファイル名: NTPE_01-059A10_Pmass_ZE010.pdf